spacerMeny spacer
spacer

Nytt frå Telemark Bondelag

  • Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler. Kurs med eksamen arrangeres over to kvelder på Søve vgs 12. og 26. februar.
  • Påmeldingen til årets plantevernkurs er nå åpnet. Det tilbys to kurs, et for de som skal fornye sin autorisasjon og et for de som skal ta kurset for første gang. Begge kursene holdes på Nome vgs, avd. Søve.
  • Bli med til Oslo 8. januar for å protestere mot regjeringens stans av lisensfelling innenfor ulvesona! Vi setter opp to busser fra Telemark, og alle interesserte kan bli med.

Nytt frå Fylkesmannen

Klarte ikke hente xml dokumentet! Sjekk at url til feed er korrekt.

Nytt frå Landbruksdirektoratet

  • Produksjonen av norske agurker er økende, og nærmer seg 300 tonn per uke. Prisene er fremdeles stabile, da mesteparten så langt i sesongen produseres etter avtalte vilkår.
  • Landbruksdirektoratet bevilger et generelt tilskudd på 50 prosent til all suppleringsplanting i 2019. Formålet er å oppnå full tetthet i plantefeltene.
  • Reindriftsstyret har behandlet saken der Jovsset Ánte Sara har fått pålegg om å redusere flokken sin til 75 rein innen fristen som var 31.desember 2018. Styret har nå fattet et tvangstiltak, men understreker at Sara og reinbeitedistriktet som Sara tilhører fortsatt kan løse saken.

Nytt frå landbruks- og Matdepartementet

Klarte ikke hente xml dokumentet! Sjekk at url til feed er korrekt.
   

Tilbakeblikk – dokumentasjon av norske landskap i endring

Husmannsplassen Langedal, Bø kom., Telemark, 1993 og 2004. | Fotograf: www.skogoglandskap.no
Tilbakeblikk-landskap i endring fotograf www.skogoglandskap.no

I 1998 etablerte skog og landskap et bakkefotograferingsprogram som går under navnet Tilbakeblikk - dokumentasjon av norske landskap i endring. Dette programmet går ut på å fotografere faste områder over tid, sammenlikne foto og se hvilke endringer som skjer i landskapet.

Publisert av Ole Bjørn Bårnes. Sist endret 28.10.2009

I løpet av de fem første årene ble vel 200 utvalgte områder førstegangsfotografert fra bakken. For hvert av disse områdene er det nå mellom 25 og 40 bilder og per i dag er "tilbakeblikk" etablert i hele Norge. For hvert fotografi er det registrert koordinatfestede fotoståsteder og ulike fototekniske bildedata. Metoden inngår i dag som en av flere metoder som Skog og landskap bruker for å innhente stedfestet miljøinformasjon.

For mer informasjon og bilder se;

www.tilbakeblikk.no

www.skogoglandskap.no

   

Midt-Telemark Landbrukskontor

Kontaktinformasjon

Landbrukets hus
Brennavegen 30
3810 Gvarv
Telefon
: 35 95 77 70

Faks
: 35 95 77 79
Org.nr.
: 987 678 097
Kommunenr.
: 0822
Åpningstid
: 08.00 - 15.00

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips en venn SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Dagens bilete

Fotograf: Helge Høvik
Årnes
Helge Høvik
Levert av ACOS AS
Avdelingsleiar Tora S. Aarnes      Rådgjevar jordbruk Dag Gjermund Roheim
Login for redigering Login for redigering