spacerMeny spacer
spacer

Nytt frå Telemark Bondelag

 • Produsentlagene og TINE Rådgivning inviterer alle melkeprodusenter med familier til å delta på et infomøte om et prosjekt de kaller "Melk i Telemark".
 • I dag møttes stortingsrepresentantene fra Telemark etter initiativ fra fylkesordføreren på Bø Hotell. Telemark Bondelag fikk mulighet til å si noen ord og overrekke et utvalg av lokalmat fra fylket.
 • Få gode råd om eierskifte og driftsledelse fra en mentor på området! Ole Christen Hallesby er kjent for å holde glitrende foredrag om vanskelige tema. Telemark Bondelag v/Bygdevis inviterer til temakvelder for begge generasjoner.

Nytt frå Fylkesmannen

 • <p>Matjorda er en begrensa ressurs. Med økende befolkningsutvikling i verden og klimaprognoser som utfordrer dagens produksjoner er det et samfunnsansvar å passe på matjorda. Den internasjonale jorddagen 5. desember setter fokus på dette.</p>
 • <p>Fylkesmannen i Telemark har gitt tilsagn om rentemidler av skogfond til voksanlegg, såanlegg og pakkeanlegg hos Norgesplanter. Norgesplanter produserer skogplanter på Hokksund og på Gvarv.</p>
 • <p>Fylkesmannen i Telemark har foreløpig registrert ca 80 søknader om avlingssvikt for 2017. Dette er en vesentlig økning fra i fjor da tallet ble 12.</p>

Nytt frå Landbruksdirektoratet

 • Bønder som har søkt om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid tidlegare i år kan etterregistrere nokre av opplysningane i søknaden. Det må skje innan 10. januar 2018.
 • Markedet for poteter og grønnsaker er spesielt rolig, men det er ventet en betydelig økt aktivitet i ukene som kommer. Prisene er stort sett stabile, men omsetningen øker for enkelte produkter.
 • Konvensjonen mellom Norge og Sverige om reinbeite er ennå ikke på plass. I mellomtiden er det utarbeidet et nytt kapittel 8 i forskrift om Reindriftens Utviklingsfond (RUF-forskriften).

Nytt frå landbruks- og Matdepartementet

 • Grüne Woche befestet i 2017 nok en gang sin posisjon som en av verdens ledende forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv: Over 400.000 besøkende, 1650 utstillere fra 66 land, 83 landbruksministere fra alle verdens kontinenter og et rekordstort antall utenlandske delegasjoner var innom messen. I fjor var nær 5000 journalister akkreditert og det ble omsatt varer for 48 millioner Euro i løpet av 10 dager.
 • Norge deltar fra fra 19. - 28. januar 2018 på Grüne Woche i Berlin, en av verdens største forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv. Utstillere fra Fjord Norge, Fjell Norge og Trøndelag skal teste ut sine produkter i et krevende marked. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har også i år med seg en egen næringsdelegasjon til Berlin med sentrale norske aktører innen mat og reiseliv.
 • I dag møtast teknisk berekningsutval for klimagassutslepp for fyrste gong. Dei tek for seg jordbruk og klimagassutslepp, og set alle utvalsmedlemane godt inn i temaet og påfølgjande utvalsmøte. Utvalet skal sjå på metodar for korleis jordbruket sitt samla utsleppsrekneskap kan vidareutviklast og synleggjerast betre.
   
Publisert 14.11.2017
Gaupe

Rovviltnemnda i region 2 har vurdert kvotejakt på gaupe, og komen fram til at det ikkje skal opnast for jakt i 2018.

Les meir om dette på Fylkesmannen sine nettsider

Publisert 08.11.2017
Eplemost3

Nå er det elektroniske påmeldingssystemet til Norges beste eplemost og sider åpnet. For påmelding direkte klikk her  OBS! husk at du må skrive ut skjemaet for hvert produkt og sende det med varen som skal delta i konkurransen.

For mer informasjon se nettsiden til Hanen  Lykke til!

Publisert 05.10.2017
Flom-Gvarvelva

Landbruksdirektoratet følger flomsituasjonen i Telemark, og ønsker i den forbindelse å informere om naturskadeordningen.

Publisert 02.10.2017
Telemarkskua

Du kan no søke om produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid. Både føretak som driv med husdyrproduksjon og føretak med planteproduksjon kan søke. Teljedato er 1. oktober.

Søknadsfristen er 15. oktober 2017. Søknaden må leverast elektronisk. Gå direkte til elektronisk pålogging her.

 For meir informasjon sjå nettsidene til Landbruksdirektoratet

Publisert 29.09.2017
Bever

 Det er nå åpna for jakt og fangst av bever i Bø, Nome og Sauherad, jfr. forskriftene under.

Publisert 29.09.2017
Avlingssvikt

Vanskelege vèrforhald har mange plassar ført til vesentleg avlingssvikt eller svikt i honningproduksjon. 

OBS! Det er krav om å ha gitt melding til kommunen/landbrukskontoret på eit tidspunkt der klimaskade kan påvisast, slik at kommunen kan gjere ei synfaring.Søknadsfristen er 31. oktober.

Publisert 12.09.2017
Elg i kikkert

Elgejakta i Midt-Telemark starter 25. september. Den ordinære rådyrjakta starter også 25. september. Hjortejakta har vært i gang siden 1. september. Felles for både elg,rådyr og hjortejakta, er at jakttiden varer frem til og med 23. desember.

Publisert 12.09.2017
Varsel

Landbrukets Hus skal få ny nettside, og i samband med dette vil vår gamle nettside til tider være mangelfull/ufullstendig. Vi beklager dette.

Ta gjerne kontakt på tlf: 35 95 77 75 eller mail: landbruk@midt-telemark.no viss du har ønsker eller tips for ny nettside!

   

Midt-Telemark Landbrukskontor

Kontaktinformasjon

Landbrukets hus
Bøvegen 271
3810 Gvarv
Telefon
: 35 95 77 70

Faks
: 35 95 77 79
Org.nr.
: 987 678 097
Kommunenr.
: 0822
Åpningstid
: 08.00 - 15.00

Snarveier

 • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips en venn SkilleTegn
 • Legg til favoritter

Dagens bilete

Fotograf: Helge Høvik
Lifjell
Helge Høvik
Levert av ACOS AS
Avdelingsleiar Tora S. Aarnes      Rådgjevar jordbruk Dag Gjermund Roheim
Login for redigering Login for redigering