spacerMeny spacer
spacer

Nytt frå Telemark Bondelag

 • Telemark Bondelag gjennomførte et meget godt besøkt debattmøte på Bø Hotell torsdag 16. februar. Tusen takk til alle som kom og til de som bidro til en veldig bra kveld.
 • Hva tenker 1. kandidatene til de største politiske partiene i Telemark om hva som bør være framtida for landbruk og produksjon av mat i Telemark? Telemark Bondelag inviterer til debattmøte med sentrale personer innen politikk og landbruk 16. februar på Bø Hotell.
 • Tirsdag 31. januar tennes varselbål over hele Telemark som et faresignal om hva som vil være konsekvensene hvis regjeringens jordbruksmelding blir vedtatt. Meldinga innebærer sentralisering, liberalisering og en svekkelse av den norske landbruksmodellen.

Nytt frå Fylkesmannen

 • <p>Utbygging og istandsetting av skogsbilveinettet i landet har gjennom flere år vært et prioritert satsingsområde. Satsingen på skogsbilveinettet fortsetter i 2017. Det gjennomføres for tiden et stort arbeid og store investeringer i utbedring av skogsveinettet i Telemark.</p>
 • <p>Dette er tittelen på den nye strategien for reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine ressursar. Strategien synleggjer korleis landbruket og reindrifta kan vere innhaldsleverandørar for reiselivet og inngå i heilskaplege reiselivsprodukt.</p>
 • <p>Teelmark har fått 250.000 kr til tilskot i beitefelt for 2017.</p>

Nytt frå Landbruksdirektoratet

Nytt frå landbruks- og Matdepartementet

 • Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Knut Storberget (A) om utvalet som skal greie ut om matkastelov og datostempling på matvarer.
 • Nils Vagstad (60) er av styret i NIBIO, tilsatt som ny administrerende direktør i Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO.
 • Nordisk Ministerråd og det norske formannskapet i 2017 inviterer til en nordisk konferanse om forebygging av matsvinn torsdag 27. april 2017 på Gardermoen. Denne konferansen er med på å markere avslutningen av et treårig nordisk prosjekt om matsvinn, med deltakelse fra Danmark, Finland, Sverige og Norge.
   
Publisert 21.02.2017
Slåtteng

Telemark botaniske forening og Midt-Telemark landbrukskontor inviterar til møte om slåttenger torsdag 23. februar på Landbrukets Hus.

Kåre Homble er foredragshaldar, og tema er etablering, skjøtsel og biologisk verdi. Det vil òg bli ei orientering om landbrukets kulturlandskapsarbeid. Velkommen!

Publisert 07.02.2017
Landbrukets hus

Her kjem årets informasjonsskriv (PDF, 314 kB) frå landbrukskontoret! 

Publisert 02.02.2017
Gaupe

Kvotejakta på gaupe starta onsdag 1. februar og varar fram til og med 31. mars. Totalkvota for 2017 er på ti dyr. Kvota frå jaktstart er på åtte dyr, jfr. rovviltnemnda sitt vedtak. Hodyrkvota er på to dyr, eit år eller eldre.


 

Publisert 26.01.2017
Eplemost i snø

Vinnerne av konkurransen Norges beste eplemost- og sider 2016 er tidligere bekjentgjort(se Arkiv). Men hvem andre kom på pallen? Det skiller bare få poeng mellom beste plass og plassene bak. Det betyr at produktene vi har fått inn er jevnt over av god kvalitet.

Publisert 12.01.2017
Plantevern - Sprøyting

Bygdevis v/Telemark Bondelag, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning Østafjells og Fylkesmannen i Telemark, tilbyr vinteren 2017 autorisasjonskurs - kjøp og bruk av plantevernmidlar.

Mattilsynet lansera ifjor nettbasera kurs for dei som skal fornye autorisasjonsbeviset.

Publisert 06.01.2017
Frukt - eple

Det er stor underdekning av norskprodusert frukt. Ei av utfordringane er å skaffe nok areal til utplanting. Vi ynskjer tilbakemelding på om du kan tenke deg å leige ut eigna areal, eller starte opp med fruktproduksjon på eiga eller leigd jord.

Ta kontakt med fruktkonsulent Jan Meland v/ Midt-Telemark Landbrukskontor på tlf. 35 95 77 83/35 95 77 70(sentralbord) eller på e-post jan.meland@midt-telemark.no for ein prat og vurdering om arealet kan vere eigna til frukt.

Publisert 06.01.2017
Ammeku

Markedssituasjonen for storfekjøtt viser ei underdekning av norsk storfekjøtt og beiteressursane i fylket vert ikkje optimalt utnytta. Denne kombinasjonen har ført til at Fylkesmannen har satt i gang ei storfesatsing med målet: "Økt storfeproduksjon basert på lokale ressurser" .

Les meir om storfesatsinga i dokumentet "Storfesatsing i Telemark - Økt storfekjøttproduksjon basert på lokale ressurser" (PDF, 2 MB)

Publisert 04.01.2017
Frukt i Fokus

Prosjektet «Frukt i Fokus» har gjeve merkbare resultater; innan 2018 skal dyrkarar i Telemark utvide fruktarealet med over 700 daa. Arealutvidelsen har eit potensial til å auke produksjonen av konsumepler frå Telemark med 1000 tonn innan 2022.

For meir informasjon og sluttrapport sjå  Fylkesmannen si heimeside. Sjå òg reportasje i NRK Telemark

 
   

Midt-Telemark Landbrukskontor

Kontaktinformasjon

Landbrukets hus
Bøvegen 271
3810 Gvarv
Telefon
: 35 95 77 70

Faks
: 35 95 77 79
Org.nr.
: 987 678 097
Kommunenr.
: 0822
Åpningstid
: 08.00 - 15.00

Snarveier

 • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips en venn SkilleTegn
 • Legg til favoritter

Dagens bilete

Turkart &#45; Hjuksebø med Sveinsbufjell
Turkart - Hjuksebø med Sveinsbufjell
Levert av ACOS AS
Avdelingsleiar Tora S. Aarnes      Rådgjevar jordbruk Dag Gjermund Roheim
Login for redigering Login for redigering