spacerMeny spacer
spacer

Nytt frå Telemark Bondelag

 • Konsesjonsloven skal sørge for at samfunnets langsiktige behov blir ivaretatt, og tar hensyn til det beste for miljø, bosetting, allmenne naturverninteresser, utbygging og framtidige generasjoners behov. Vern av jordbruksarealene ivaretas gjennom jordloven.
 • Felles for norske landbruksprodukter er at de er produsert med liten bruk av plantevernmidler og liten bruk av medisiner i husdyrholdet. Norge ligger helt i verdenstoppen når det gjelder lavt forbruk av antibiotika til husdyr. Det gjør at det er trygt å spise norsk mat.
 • Hønsehirse er i rask spredning og finnes nå mange steder i Sør-Norge, deriblant Telemark. Den er vanskelig å bekjempe, men det finnes viktige tiltak som må settes i gang på rett tid. Telemark Bondelag og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark inviterer til informasjonsmøte om hønsehirse.

Nytt frå Fylkesmannen

Klarte ikke hente xml dokumentet! Sjekk at url til feed er korrekt.

Nytt frå Landbruksdirektoratet

 • Frå måndag 15. april er det full toll på import av storfekjøt. Dei siste vekene har nedsett toll bidratt til å få ferskt importert kjøt til den norske marknaden. Det er enda mogleg å importere på kvoter som ikkje er fullt utnytta.
 • Produksjonen av store runde tomater er i gang igjen etter vinteren, og mengdene øker fremover.
 • Landbruksdirektoratet har tildelt nær 2,8 millioner kroner til prosjekter som skal fremme skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis. Midlene er nasjonale rentemidler fra skogfondet.

Nytt frå landbruks- og Matdepartementet

Klarte ikke hente xml dokumentet! Sjekk at url til feed er korrekt.
   

Kvotejakt på gaupe 2017

Gaupe i snø - Klikk for stort bilde I dag, 1. februar, starta kvotejakta på gaupe. Telemark høyrer til rovviltregion 2, og har fått tildela ei kvote på 25 gauper, derav maksimalt 8 hodyr eit år eller eldre. Kvota er fordela mellom 7 jaktområde. 

Om gaupejakta

Gaupejakt er ordinær jakt og er derfor underlagt ordinære føresegner om jakt og jaktutøving med heimel i viltloven. Dette inneber mellom anna at ein må ha løyve frå grunneigar for å kunne utøve jakt.

Gaupejakta varar til og med 31. mars, men stoppast tidlegare ved fylt kvote.I dei to fyrste vekene av jaktperioden er familiegrupper (mordyr med ungar) som opptrer saman, unnteke frå løyvet. Påska i år er i mars månad, og ifølgje viltloven § 10 «er jakt og fangst ikke tillatt på langfredag, påskeaften og første påskedag» (25. – 27. mars 2016).

Kvotefordeling Midt-Telemark

 • Nome kommune tilhøyrer jaktområde D med kvote på 3 dyr. Hodyrkvote: 4 dyr (sammen med jaktområde C og G)
 • ​Bø og Sauherad kommune tilhøyrer jaktområde E med kvote på 5 dyr. Hodyrkvote: 4 dyr (sammen med jaktområde A, B og F )

For meir informasjon om gaupejakta sjå Fylkesmannen si nettside
Fylkesmannen har òg oversikt over fellingsstatus

   

Midt-Telemark Landbrukskontor

Kontaktinformasjon

Landbrukets hus
Brennavegen 30
3810 Gvarv
Telefon
: 35 95 77 70

Faks
: 35 95 77 79
Org.nr.
: 987 678 097
Kommunenr.
: 0822
Åpningstid
: 08.00 - 15.00

Snarveier

 • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips en venn SkilleTegn
 • Legg til favoritter

Dagens bilete

Fotograf: Helge Høvik
fruktfat-2
Helge Høvik
Levert av ACOS AS
Avdelingsleiar Tora S. Aarnes      Rådgjevar jordbruk Dag Gjermund Roheim
Login for redigering Login for redigering