spacerMeny spacer
spacer

Nytt frå Telemark Bondelag

  • Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler. Kurs med eksamen arrangeres over to kvelder på Søve vgs 12. og 26. februar.
  • Påmeldingen til årets plantevernkurs er nå åpnet. Det tilbys to kurs, et for de som skal fornye sin autorisasjon og et for de som skal ta kurset for første gang. Begge kursene holdes på Nome vgs, avd. Søve.
  • Bli med til Oslo 8. januar for å protestere mot regjeringens stans av lisensfelling innenfor ulvesona! Vi setter opp to busser fra Telemark, og alle interesserte kan bli med.

Nytt frå Fylkesmannen

Klarte ikke hente xml dokumentet! Sjekk at url til feed er korrekt.

Nytt frå Landbruksdirektoratet

  • Produksjonen av norske agurker er økende, og nærmer seg 300 tonn per uke. Prisene er fremdeles stabile, da mesteparten så langt i sesongen produseres etter avtalte vilkår.
  • Landbruksdirektoratet bevilger et generelt tilskudd på 50 prosent til all suppleringsplanting i 2019. Formålet er å oppnå full tetthet i plantefeltene.
  • Reindriftsstyret har behandlet saken der Jovsset Ánte Sara har fått pålegg om å redusere flokken sin til 75 rein innen fristen som var 31.desember 2018. Styret har nå fattet et tvangstiltak, men understreker at Sara og reinbeitedistriktet som Sara tilhører fortsatt kan løse saken.

Nytt frå landbruks- og Matdepartementet

Klarte ikke hente xml dokumentet! Sjekk at url til feed er korrekt.
   

8,6 % auke i økologisk areal i norge

Debiomerke, nytt
Debiomerke, nytt

Statistikken fra DEBIO syner at det økologiske arealet i Norge auka med 8,6 prosent i 2009. Totalt er nå 567 348 dekar godkjent som økologisk eller under omlegging til å bli økologisk. Dette tilsvarar 5,6 prosent av det totale landbruksarealet i Norge.

Publisert av Halvor A. Midtbø. Sist endret 08.02.2010
Fotograf: Halvor A.Midtbø
Økologisk speltåker fotograf Halvor A.Midtbø

Trøndelagsfylka er nær på 10 % 
Nokon fylke er nær ved å nå den opprinnelige målsettinga frå Stortinget om 10 % økologisk areal i 2010. Basera på tal frå Debio for 2009 er 9,7 % av jordbruket i Sør Trøndelag, 9,3 % i Buskerud og 8,8 % av jordbruket i Nord-Trøndelag, enten omlagt til økologisk eller under omlegging (karens).

Telemark tar innpå  
Telemark har og hatt ei auke i økologisk areal dei siste åra og om me legg saman økologisk areal og areal i karens, får me 8,6 % av det dyrka arealet i Telemark.

 Her kan du lese DEBIO sin statistikk.

   

Midt-Telemark Landbrukskontor

Kontaktinformasjon

Landbrukets hus
Brennavegen 30
3810 Gvarv
Telefon
: 35 95 77 70

Faks
: 35 95 77 79
Org.nr.
: 987 678 097
Kommunenr.
: 0822
Åpningstid
: 08.00 - 15.00

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips en venn SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Dagens bilete

Fotograf: Helge Høvik
Eplekunst-1
Helge Høvik
Levert av ACOS AS
Avdelingsleiar Tora S. Aarnes      Rådgjevar jordbruk Dag Gjermund Roheim
Login for redigering Login for redigering