Vedtak om lisensfelling av ulv for 2016/2017

Ulv i snø - Klikk for stort bilde Rovviltnemnda i region 2 har vedtatt kvote på to – 2 – ulvar i 2016/2017. Kvota gjeld for heile regionen (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder). Lisensfellingsperioden er frå og med 1. oktober 2016 til og med 31.mars 2017.

Les vedtaket på Fylkesmannen i Telemark si heimeside og for nærare informasjon om sjølve lisensfellinga sjå Fylkesmannen i Buskerud si heimeside