spacerMeny spacer
spacer

Nytt frå Telemark Bondelag

 • Hendelsene sist helg er en påminnelse til oss alle om at vi bør gjøre en ekstra vurdering av flomberedskap på egen gard. Systematisk forebyggende arbeid kan spare en for mye ergrelse og økonomiske tap.
 • Styret i Telemark Bondelag ønsker å vise solidaritet med hardt prøvede kollegaer andre steder i landet og rette oppmerksomhet mot, en etter styrets oppfatning helt gal oppfølging av politiske vedtak i Stortinget. Det er svært urovekkende at nesten 80 % prosent av alt tap av sau til ulv skjer utenfor ulvesona.
 • Lederkonferansen består av fylkesledere, sentralstyret, ansatte i Norges Bondelag og representanter for landbrukets organisasjoner. I år er det fokus på blant annet tørkesommeren 2018, landbruk og klima, dyrevelferd, rovdyr og markedsbalanse.

Nytt frå Fylkesmannen

 • <p>Bøndene må selv måle opp grovfôrlageret i år. Det skal gjøres så nært opp til innsett av dyra som mulig og etter at fôrhøstingen er avsluttet. For de fleste vil det være i disse dager.</p>
 • <p>Landbruks- og matdepartementet har besluttet at søknadsfristene for produksjons- og avløsertilskudd skal praktiseres mer fleksibelt i 2018.</p>
 • <p>God mat er grunnleggende for god helse og livskvalitet gjennom hele livet. Nå arrangerer landbruks- og matminister Bård Hoksrud seks inspirasjonsdager. Målet er å bidra til flere gode måltider på sykehjem, redusere underernæring hos den eldre befolkningen og gi dem som jobber i eldreomsorgen faglig påfyll.</p>

Nytt frå Landbruksdirektoratet

 • Totalt er det sendt inn 7847 søknader om avlingssvikterstatning. Prognosene tilsier 12000 søknader. Til de som skal levere søknad er oppfordringen fortsatt - vær snar!
 • Det andre toppledermøtet i Naturfareforum ble gjennomført 10. oktober. Forebygging knyttet til eksisterende bebyggelse og infrastruktur var tema for møtet.
 • Vanskelige høsteforhold og synkende produksjon mot slutten av sesongen preger grønnsaksmarkedet. I Rogaland og Trøndelag går regnværet hardt ut over potetavlingene.

Nytt frå landbruks- og Matdepartementet

Klarte ikke hente xml dokumentet! Sjekk at url til feed er korrekt.
   

Utvida jakttid på kanadagås og stripegås 2017-2022 i Telemark

Kanadagås - Klikk for stort bilde Jakttid for kanadagås og stripegås utvides med 15 dager i forkant og to måneder i etterkant av ordinær jakttid. Jakttiden er da fra og med 26. juli til og med 28./29. februar. Utvidelsen gjelder for kanadagås og stripegås i hele Telemark fylke i jakttidsperioden 2017–2022.

For mer informasjon se Telemark fylkeskommune sitt vedtak av 14.11.2017 (PDF, 320 kB) og forskriften

   

Midt-Telemark Landbrukskontor

Kontaktinformasjon

Landbrukets hus
Brennavegen 30
3810 Gvarv
Telefon
: 35 95 77 70

Faks
: 35 95 77 79
Org.nr.
: 987 678 097
Kommunenr.
: 0822
Åpningstid
: 08.00 - 15.00

Snarveier

 • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips en venn SkilleTegn
 • Legg til favoritter

Dagens bilete

Fotograf: Helge Høvik
Eplevogn
Helge Høvik
Levert av ACOS AS
Avdelingsleiar Tora S. Aarnes      Rådgjevar jordbruk Dag Gjermund Roheim
Login for redigering Login for redigering