spacerMeny spacer
spacer

Nytt frå Telemark Bondelag

 • Norges Bondelag ber regjeringen om en koronapakke for å dekke ekstraordinære kostnader i næringen på grunn av restriksjoner og andre direkte effekter av koronasituasjonen.
 • Leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland er glad for at det er landet en avtale som bidrar til forutsigbare rammer for bonden, og som bidrar til å opprettholde norsk matproduksjon
 • Jordbrukets forhandlingsutvalg varslet i dag om at de vil starte forenklede jordbruksforhandlinger med staten om en avtale for 2021.

Nytt frå Fylkesmannen

 • <p>Mattilsynet har endra reglane for bruk av plantevernmidlar i nærleiken av vatn.</p> <p>Norsk Landbruksrådgjeving Østafjells held eit kortkurs i samband med desse endringane.</p>
 • <p>Fylkesmannen gir kommunane 8 millionar kroner til tiltak mot flaumskade. 4,5 millionar går til mobilt flaumvernutstyr. Pengane kjem frå Kommunal- og regionaldepartementet.</p>
 • <p>Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har analysert mulige endringer for jordbruket i 2030 dersom tiltaka i Klimakur 2030 blir sett i verk. Dette arbeidet viser at antall storfe i fylket blir redusert med 47 %.</p>

Nytt frå Landbruksdirektoratet

 • Store snømengder skaper fortsatt utfordringer for reindrifta. Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Fylkesmannen i Nordland har meldt inn et behov på 10 millioner kroner for tilskudd til kjøp av fôr og til uttransportering av fôr i mai.
 • Landbruksdirektoratet har fastsatt tollkvoter for korn basert på prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøp. Kvotene fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet tirsdag 19. mai.
 • Landbruks- og matminister Olaug Bollestad var mandag 11. mai i Alta og la fram regjeringens forslag om å bevilge ytterligere 10 millioner kroner til beitekrisen som har rammet reindrifta i Nordland, Troms og Finnmark.

Nytt frå landbruks- og Matdepartementet

 • For å avhjelpe negative konsekvenser i skogbruket som følge av Covid-19 og bidra til å opprettholde hogstaktivitet i 2020, sender Landbruks- og matdepartementet forslag til ny midlertidig forskrift på begrenset høring.
 • For å avhjelpe negative konsekvenser i skogbruket som følge av Covid-19 og bidra til å opprettholde hogstaktivitet i 2020, sender Landbruks- og matdepartementet forslag til ny midlertidig forskrift på begrenset høring.
 • Nå kan du legge en bit av sommerferien på Statskogs hytter. Etter måneder med stengte dører, åpnes hyttetilbudet fra og med juni.
   

Tilskot til tiltak i beiteområder- søknadsfrist 1. april 2020

Sau heim frå beite - Klikk for stort bilde Midt-Telemark landbrukskontor har for 2020 fått tildelt ei ramme på totalt kr. 150.000 til tilskot i beiteområder. Formålet med tilskotet er å legge til rette for best mogeleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite, og fremme fellestiltak i beiteområda. 

Søknadsfrist 01.04.2020. Søknad sendast til Midt-Telemark landbrukskontor. Bruk elektronisk søknad, som du finn på Landbruksdirektoratet si heimeside

 Kven kan søke:

 • lag og foreinger (beitelag, grunneigarlag, radiobjellelag) som driv næringsmessig beitedrift.
 • enkeltforetak som søker produksjonstillegg, der det grunna naturgitte eller driftsmessige tilhøve ikkje ligg til rette for samarbeid.

Tilskot kan gis til:

 • Ulike typer faste og mobile investeringstiltak:
  Sperregjerde, ferister, bruer, gjetarhytter inntil 20 m2, sanke- og skilleanlegg, anlegg/rydding/utbetring av driftsvegar, saltsteinsautomater, elektronisk overvakingsurstyr, elektronisk gjerde (t.d. Nofence) m.m.
 • Planlegging- og tilretteleggingstiltak:
  - Planlegging og prosjektering av faste innstallasjoner
  - Ny organisering av beitelag og utmarksbeiteområder
  - Prosjektretta arbeid for stimulering til beitebruk
  - Utprøving av nytt utstyr
  - Vegetasjonskartlegging

Søknadsfrist 01.04.2020

Søknad sendast til Midt-Telemark landbrukskontor. Bruk elektronisk søknad, som du finn på Landbruksdirektoratet si heimeside

Har du spørsmål til ordninga ta kontakt med Midt-Telemark landbrukskontor på tlf 35957770 eller e-post landbruk@intk.no

   

Midt-Telemark Landbrukskontor

Kontaktinformasjon

Landbrukets hus
Brennavegen 30
3810 Gvarv
Telefon
: 35 95 77 70

Faks
: 35 95 77 79
Org.nr.
: 987 678 097
Kommunenr.
: 3817
Åpningstid
: 08.00 - 15.00

Snarveier

 • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips en venn SkilleTegn
 • Legg til favoritter

Dagens bilete

Fotograf: Helge Høvik
Eplekunst-3
Helge Høvik
Levert av ACOS AS
Avdelingsleiar Tora S. Aarnes      Rådgjevar jordbruk Dag Gjermund Roheim
Login for redigering Login for redigering