Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - del 2

PT-2020 - Klikk for stort bilde

Søknadsfristen for å søke om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - del 2 er 15. oktober. Du kan søke fra og med 1. oktober, som er telledatoen.

Meir informasjon om tilskuddsordningen finn du på Landbruksdirektoratet sine nettsider

Publisert av Hege Ann Skaret. Sist endret 17.09.2020