Produksjonstilskot (for husdyrprodusentar) - del 1 av søknaden i 2020 - frist 15. mars

Sau heim frå beite - Klikk for stort bilde Del 1 av søknad om produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid for 2020 kan leverast frå og med 1. mars 2020, som er teljedato. Det er husdyrprodusentane som kan søke om tilskot i denne aktuelle søknasdomgangen. Søknadsfristen er 15. mars 2020.

For meir informasjon sjå nettsidene til Landbruksdirektoratet