Ny rådgiver viltforvaltning

Øystein Saga er ny rådgiver på fagområde viltforvaltning ved Midt-Telemark Landbrukskontor. Han overtar ansvar for fiske- og viltforvaltning, motorferdesel i utmark m.m.

Øystein har 70 % stilling og han vil i utgangspunktet ha kontortid fra måndag til torsdag.


Fotograf: Halvor Midtbø
Øystein Saga fotograf Halvor Midtbø

Øystein har master i naturforvaltning fra UMB og har dei siste to åra arbeida ved Reindrifts Forvaltninga i Troms. Han er 37 år og kjem fra Hedenstad ved Kongsberg.

Midt-Telemark Landbrukskontor ønsker Øystein Saga velkommen til Landbrukets Hus!

Publisert av Halvor Midtbø. Sist endret 23.01.2012