"Frukt i Fokus" har gjeve resultater!

Frukt i Fokus - Klikk for stort bilde Prosjektet «Frukt i Fokus» har gjeve merkbare resultater; innan 2018 skal dyrkarar i Telemark utvide fruktarealet med over 700 daa. Arealutvidelsen har eit potensial til å auke produksjonen av konsumepler frå Telemark med 1000 tonn innan 2022.

For meir informasjon og sluttrapport sjå  Fylkesmannen si heimeside. Sjå òg reportasje i NRK Telemark