Høring - Kommunale målsettinger for hjortevilt i Nome kommune 2018 - 2020

Elgokse - Klikk for stort bilde Fagrådet for vilt og innlandsfisk i Nome har i møte 09.01.18. vedtatt å legge forslag om kommunale målsettinger for hjortevilt ut til offentlig ettersyn, se høringsdokument/vedtak (PDF, 604 kB) og høringsinstanser (PDF, 329 kB)

Eventuelle kommentarer til forslaget kan sendes til Midt-Telemark landbrukskontor, Landbrukets hus, bøvegen 271, 3810 Gvarv, eller på epost til landbruk@midt-telemark.no innen 26.02.18.