Møte om skjøtsel av slåttenger torsdag 23. februar kl. 18.30 på Landbrukets Hus

Slåtteng - Klikk for stort bilde Telemark botaniske forening og Midt-Telemark landbrukskontor inviterar til møte om slåttenger torsdag 23. februar på Landbrukets Hus.

Kåre Homble er foredragshaldar, og tema er etablering, skjøtsel og biologisk verdi. Det vil òg bli ei orientering om landbrukets kulturlandskapsarbeid. Velkommen!

Publisert av Hege Ann Skaret. Sist endret 21.02.2017