Storfesatsing i Telemark 2017

Ammeku - Klikk for stort bilde Markedssituasjonen for storfekjøtt viser ei underdekning av norsk storfekjøtt og beiteressursane i fylket vert ikkje optimalt utnytta. Denne kombinasjonen har ført til at Fylkesmannen har satt i gang ei storfesatsing med målet: "Økt storfeproduksjon basert på lokale ressurser" .

Les meir om storfesatsinga i dokumentet "Storfesatsing i Telemark - Økt storfekjøttproduksjon basert på lokale ressurser" (PDF, 2 MB)