Ny lov om naturskadeerstatning

Flaum - Klikk for stort bilde Frå 1.1. 2017 gjeld ny lov om naturskadeerstatning. Dette betyr at ein på eigenhand kan søkje erstatning raskt etter skade, utan å måtte gå via lensmannen, og det kan søkjast digitalt via eit nytt system. 

For meir informasjon om dette sjå Landbruksdirektoratet si heimeside