Temakveld om gjerding og beitebruk onsdag 24. august i Haukeligrend

Storfe - Klikk for stort bilde I samband med prosjektet "Økt storfeproduksjon i Telemark" (i regi av Fagsenteret Søve) vert det arrangera temakveld onsdag 24. august om gjerding og beitebruk og om tilskotsordningar ifht. dette. Temakvelden startar kl. 18, oppmøte ved Esso i Haukeligrend.

For meir informasjon og påmelding sjå informasjonsbrosjyre