Jordbruksforhandlingane 2015

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la fram jordbruket sitt krav til årets jordbruksforhandlingar 24. april. Landbruks- og matdepartementet har i dag lagt fram sitt tilbod til årets jordbruksforhandlingar.

For meir informasjon sjå Landbruks- og matdepartementet sine nettsider og Norges Bondelag sine nettsider