Midlar til skogkultur (NMSK), drenering og Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) for 2015

Fangdam - Klikk for stort bilde Kommunane i Telemark har fått tildela sine midlar til skogkultur (NMSK), drenering og Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) for 2015. Til tross for ein nedgang i dei statlege overføringane er det til saman ca. 11 millionar kroner til fordeling til kommunane.

Meir om dei enkelte verkemiddelordningane og tildelingsbreva finn du på Fylkesmannen si heimeside.