Høring av søknad om rotenonbehandling mot gjedde i Nome

Fotograf: Bjørn Erik Lauritzen
fotograf Bjørn Erik Lauritzen

Fylkesmannens søknad om rotenonbehandling mot gjedde er nå lagt ut på offentlig høring av Klima- og forurensningsdirektoratet med høringsfrist 1.juli

Publisert av Ole Bjørn Bårnes. Sist endret 30.06.2011

Fylkesmannen i Telemark søker om tillatelse til å bruke inntil 100 liter rotenon (CFT-Legumin)til utryddelse av gjedde på to steder i Nome kommune. Høringsfristen er 1. juli.

For mer informasjon, se Fylkesmannen i Telemark sine hjemmesider

Midt-Telemark landbrukskontor har sendt inn svar på høringen. Svarbrevet kan leses her

Flere høringssvar finner du her