spacerMeny spacer
spacer

Nytt frå Telemark Bondelag

 • Telemark Bondelag ønsker alle medlemmer, bønder og bondevenner en riktig god sommer! Kontoret er betjent igjen fra 1. august
 • Tørken skaper store utfordringer for landbruket, med avlinger av både korn og gras blir langt under det normale. Hvis du vurderer å la kornavlinga bli ei grovfôravling, så vil det være et kjærkomment tilskudd for husdyrprodusenten.
 • Norsvin i Vestfold, Telemark og Buskerud er godt fornøyd med at over 80 personer møtte opp på fagdagen de arrangerte sammen med Nortura på Gjennestad denne uka. Regulering av svinemarkedet på kort og lang sikt er et høyaktuelt tema som ble belyst av Karin Røhne, Nortura, Gustav Grøholt, Norsvin og Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag. Som resultat av jordbruksmeldinga og årets jordbruksoppgjør kan vi få mulighet til å regulere produksjonen bedre. -Denne muligheten må vi bruke og det er avgjørende at Norsvin og Bondelaget står samlet, uttalte flere i debatten.

Nytt frå Fylkesmannen

 • <p>Situasjonen med fôrmangel som vi nå er oppe i er så spesiell at Landbruks- og matdepartementet den 6. juli har kommet med noen presiseringer i hvordan man i år skal praktisere regelverket for avlingsskadeerstatning og arealtilskudd.</p>
 • <p>Satsinga på dei utvalde kulturlandskapa i jordbruket tek ikkje sumarferie. I 2018 har det kome med 9 nye område, og innan 2020 vil det være totalt 46 område i Norge med denne statusen.</p>
 • <p>Fylkesmannen i Telemark inviterer entreprenørar i Telemark som bygger skogsbilvegar til ei dagsamling med tema bygging og ombygging av skogsbilvegar. Formålet med samlinga er å gå gjennom viktige tilhøve knytt til bygging av skogsbilvegar, byggjeteknikk, landskaps- og miljøomsyn ved bygginga, byggeplanar m.m.</p>

Nytt frå Landbruksdirektoratet

 • 10. august vil Landbruksdirektoratet auksjonere en ekstraordinær tollkvote for råvarer til kraftfôr. Landbruksdirektoratet vil fatte endelig vedtak om en ekstraordinær kvote 7. august 2018.
 • Det er tid for å spise bær og salater, og mange gjør nettopp det. Salget går tregere for grønnsaker som må tilberedes, som kål og poteter.
 • Landbruksdirektoratet setter ned tollen for raigrasfrø til jordbruksformål fra 13. juli. Grunnen til at tollen settes ned nå, er at det kan bli betydelig fôrmangel denne høsten.

Nytt frå landbruks- og Matdepartementet

Klarte ikke hente xml dokumentet! Sjekk at url til feed er korrekt.
   
Publisert 25.02.2015
Det internasjonale jordåret 2015.JPG

FN har utnevnt 2015 til Det internasjonalet jordåret. Med dette vil det fokuseres på jordsmonn og på hva jordsmonn betyr for oss og å sette fokus på at våre jordressurser blir opprettholdt for dagens og fremtidens generasjoner. Mer kan leses på Skog og Landskap.   

Det er blitt utarbeidet en kalender som har som mål å øke bevisstheten om hva jordsmonn er, og hvilke betydning dette har for oss. Du kan finne denne kalenderen her 'Jordåret 2015' (PDF, 10 MB)
Publisert 04.02.2015
Ulv

Rovviltnemnda i region 2 har vedteke kvote for lisensfelling på to - 2 - ulvar for heile regionen (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) i 2014/2015. Fellingsperioden varar frå 1. oktober 2014 til og med 31. mars 2015. 

Det vart felt ei ulvetispe i Siljan 03.02.2015. Sjå artikkel i TA. For meir informasjon sjå Fylkesmannen i Buskerud si heimeside

Publisert 11.08.2014
Framside rapport Faun

Det har blitt utført en beitetaksering i Midt-Telemark i 2014 av Faun naturforvaltning i Fyresdal. Beitetakseringen har blitt utført i kommunene Bø, Nome og Sauherad.

Rapporten "Faun rapport 017-2014 Elgbeitetaksering i Midt-Telemark 2014" (PDF, 5 MB) vil være nyttig i videre forvaltningen av elgen i Midt-Telemark og gir et innblikk i statusen til både elgen og beitene slik det er i dag.

Publisert 10.07.2014
Lokal tiltaksanalyse

Det er utarbeidet lokal tiltaksanalyse og tiltakstabell for Midtre Telemark vannområde. Tiltaksanalysen er grunnlag for Regional forvaltningsplan som ble sendt på høring 01.07.2014. 

For mer informasjon og for å lese tiltaksanalysen se "Vannportalen"

Publisert 10.07.2014
Bø-elva

Forslag til forvaltningsplan og tiltaksplan er nå lagt ut på høring. Høring og offentlig ettersyn er f.o.m 1. juli t.o.m 31.12.2014.

Høringsuttalelser må sendes inn innen 31.12.2014.

Publisert 04.07.2014
Granrustsopp2

Enkelte skogeiere i Midt-Telemark har uttrykt bekymring over at skogen enkelte steder ser syk ut. Årsskuddene på gran fra 2013 har blitt brune, og årsaken er angrep av granrustsopp.           

Publisert 13.06.2014
Eplesorten Dara

No kan du snart kjøpe "Telemarkseple", "Telemarksplommer" og "Telemarksmoreller" i nærbutikkane. Fruktpakkeriet Telefrukt AS har teke initiativ til å få frukta vår godkjend som ei geografisk beskytta nemning gjennom merkeordninga til Matmerk. 

For meir informasjon sjå Fylkesmannen sine heimesider

Publisert 15.05.2014

Landbruksnæringa har valgt å bryte jordbruksforhandlingene med staten. Staten og faglaga har forhandla heile helga, men har ikkje lukkast og kome fram til nokon løysing. Faglaga valde difor tysdag 13. mai å bryte forhandlingane.

   

Midt-Telemark Landbrukskontor

Kontaktinformasjon

Landbrukets hus
Bøvegen 271
3810 Gvarv
Telefon
: 35 95 77 70

Faks
: 35 95 77 79
Org.nr.
: 987 678 097
Kommunenr.
: 0822
Åpningstid
: 08.00 - 15.00

Snarveier

 • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips en venn SkilleTegn
 • Legg til favoritter

Dagens bilete

Fotograf Helge Høvik &#45; blått&#45; | Fotograf: Helge Høvik
blått
Helge Høvik
Levert av ACOS AS
Avdelingsleiar Tora S. Aarnes      Rådgjevar jordbruk Dag Gjermund Roheim
Login for redigering Login for redigering