spacerMeny spacer
spacer

Nytt frå Telemark Bondelag

 • Eidanger Bondelag arrangerer kurs i varme arbeider lørdag 3. mars på Eidanger menighetshus. Et må ha kurs for deg som utfører varme arbeider.
 • Onsdag 14.2‬ inviterer Bamble Bondelag, Eidanger Bondelag og Drangedal Bondelag til samling i «Tryggere Sammen» på Bamble brannstasjon ‪kl 19.00‬-22:00.
 • Våren 2018 holdes det kurs for de som skal fornye autorisasjonsbeviset sitt og for de som skal ta autorisasjonskurset for første gang. Det er Bygdevis som i samarbeid med Norsk landbruksrådgiving og Fylkesmannen i Telemark som arrangerer kursene.

Nytt frå Fylkesmannen

 • <p>Fylkesmannen i Telemark har fått 180.000 kr som det kan søkes på fra Klima- og miljøprogram i jordbruket 2018.</p>
 • <p>Telemark har fått 250.000 kr til tilskot i beitefelt i 2018.</p>
 • <p>Telemark har ca. 5000 km med skogsbilveg og anslagsvis er det omkring 500-700 bruer på dette skogsvegnettet, mange av eldre dato. I Telemark skal det nå gjennomføres en systematisk kartlegging og inspeksjon av skogsvegbruene i fylket.</p>

Nytt frå Landbruksdirektoratet

Nytt frå landbruks- og Matdepartementet

Klarte ikke hente xml dokumentet! Sjekk at url til feed er korrekt.
   
Publisert 20.03.2015
RNP

Regionalt Næringsprogram for Telemark er nå revidera og gjeld for perioden 2015 – 2017. Det er plukka ut strategiar innan 8 satsingsområder i komande periode. Innan dei prioriterte satsingsområda ynskjer ein at Innovasjon Norge Telemark spesielt skal ha fokus på:

 • Grovfôretende husdyr: melk- og kjøttproduksjon
 • Planteproduksjon
 • Lokal mat og grønt reiseliv
 • Trebruk og bioenergi
 • Andre produksjoner og satsingsområder

Les meir på Fylkesmannen si heimeside

Publisert 20.03.2015
forside landbruksplan 14-17

Landbruksplan for Midt-Telemark 2014-2017 (PDF, 2 MB) vart vedteken våren 2014 av kommunestyra i Bø, Nome og Sauherad kommune. Planen er godkjent som ein kommunedelplan og interkommunal plan, jfr. § 9 og §§ 11-15 i Plan- og bygningslova. Landbruksplanen byggjer på nasjonale og regionale planer. Ei styringsgruppe, godkjent politisk i alle dei tre kommunane, har hatt ansvar for innhaldet.

Bakgrunnen for å lage ein felles landbruksplan er at dei ulike produksjonsmiljøa er små og må samarbeide over kommunegrensene. Det er derfor naturleg å sjå dei tre kommunane i ein samanheng.

Les meir i artikkelen "Landbruksplan"

Publisert 27.02.2015
Rapport Faun framside

Faun Naturforvaltning har utarbeida rapporten «Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Midt-Telemark etter jakta 2014.»  (PDF, 2 MB) Rapporten er gjort på bakgrunn av dei siste åra med tanninnsamling.

Ved å aldersbestemme felt elg får ein mykje nyttig kunnskap om samansetninga av bestanden. Data kan vidare brukast til analysar som gjev eit statistisk estimat for bestansdsstorleiken. Saman med sett og felt elgdata kan ein så gjere bestandsvurderingar og framlegg til avskytningsplanar eller kvoter.

Her er rådata for  (PDF, 95 kB)Nome (PDF, 105 kB) og Sauherad (PDF, 98 kB)

Publisert 25.02.2015
Det internasjonale jordåret 2015.JPG

FN har utnevnt 2015 til Det internasjonalet jordåret. Med dette vil det fokuseres på jordsmonn og på hva jordsmonn betyr for oss og å sette fokus på at våre jordressurser blir opprettholdt for dagens og fremtidens generasjoner. Mer kan leses på Skog og Landskap.   

Det er blitt utarbeidet en kalender som har som mål å øke bevisstheten om hva jordsmonn er, og hvilke betydning dette har for oss. Du kan finne denne kalenderen her 'Jordåret 2015' (PDF, 10 MB)
Publisert 04.02.2015
Ulv

Rovviltnemnda i region 2 har vedteke kvote for lisensfelling på to - 2 - ulvar for heile regionen (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) i 2014/2015. Fellingsperioden varar frå 1. oktober 2014 til og med 31. mars 2015. 

Det vart felt ei ulvetispe i Siljan 03.02.2015. Sjå artikkel i TA. For meir informasjon sjå Fylkesmannen i Buskerud si heimeside

Publisert 11.08.2014
Framside rapport Faun

Det har blitt utført en beitetaksering i Midt-Telemark i 2014 av Faun naturforvaltning i Fyresdal. Beitetakseringen har blitt utført i kommunene Bø, Nome og Sauherad.

Rapporten "Faun rapport 017-2014 Elgbeitetaksering i Midt-Telemark 2014" (PDF, 5 MB) vil være nyttig i videre forvaltningen av elgen i Midt-Telemark og gir et innblikk i statusen til både elgen og beitene slik det er i dag.

Publisert 10.07.2014
Lokal tiltaksanalyse

Det er utarbeidet lokal tiltaksanalyse og tiltakstabell for Midtre Telemark vannområde. Tiltaksanalysen er grunnlag for Regional forvaltningsplan som ble sendt på høring 01.07.2014. 

For mer informasjon og for å lese tiltaksanalysen se "Vannportalen"

Publisert 10.07.2014
Bø-elva

Forslag til forvaltningsplan og tiltaksplan er nå lagt ut på høring. Høring og offentlig ettersyn er f.o.m 1. juli t.o.m 31.12.2014.

Høringsuttalelser må sendes inn innen 31.12.2014.

   

Midt-Telemark Landbrukskontor

Kontaktinformasjon

Landbrukets hus
Bøvegen 271
3810 Gvarv
Telefon
: 35 95 77 70

Faks
: 35 95 77 79
Org.nr.
: 987 678 097
Kommunenr.
: 0822
Åpningstid
: 08.00 - 15.00

Snarveier

 • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips en venn SkilleTegn
 • Legg til favoritter

Dagens bilete

Turkart &#45; Hjuksebø med Sveinsbufjell
Turkart - Hjuksebø med Sveinsbufjell
Levert av ACOS AS
Avdelingsleiar Tora S. Aarnes      Rådgjevar jordbruk Dag Gjermund Roheim
Login for redigering Login for redigering