Publisert 14.11.2017
Gaupe

Rovviltnemnda i region 2 har vurdert kvotejakt på gaupe, og komen fram til at det ikkje skal opnast for jakt i 2018.

Les meir om dette på Fylkesmannen sine nettsider

Publisert 08.11.2017
Eplemost3

Nå er det elektroniske påmeldingssystemet til Norges beste eplemost og sider åpnet. For påmelding direkte klikk her  OBS! husk at du må skrive ut skjemaet for hvert produkt og sende det med varen som skal delta i konkurransen.

For mer informasjon se nettsiden til Hanen  Lykke til!

Publisert 05.10.2017
Flom-Gvarvelva

Landbruksdirektoratet følger flomsituasjonen i Telemark, og ønsker i den forbindelse å informere om naturskadeordningen.

Publisert 02.10.2017
Telemarkskua

Du kan no søke om produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid. Både føretak som driv med husdyrproduksjon og føretak med planteproduksjon kan søke. Teljedato er 1. oktober.

Søknadsfristen er 15. oktober 2017. Søknaden må leverast elektronisk. Gå direkte til elektronisk pålogging her.

 For meir informasjon sjå nettsidene til Landbruksdirektoratet

Publisert 29.09.2017
Bever

 Det er nå åpna for jakt og fangst av bever i Bø, Nome og Sauherad, jfr. forskriftene under.

Publisert 29.09.2017
Avlingssvikt

Vanskelege vèrforhald har mange plassar ført til vesentleg avlingssvikt eller svikt i honningproduksjon. 

OBS! Det er krav om å ha gitt melding til kommunen/landbrukskontoret på eit tidspunkt der klimaskade kan påvisast, slik at kommunen kan gjere ei synfaring.Søknadsfristen er 31. oktober.

Publisert 12.09.2017
Elg i kikkert

Elgejakta i Midt-Telemark starter 25. september. Den ordinære rådyrjakta starter også 25. september. Hjortejakta har vært i gang siden 1. september. Felles for både elg,rådyr og hjortejakta, er at jakttiden varer frem til og med 23. desember.

Publisert 12.09.2017
Varsel

Landbrukets Hus skal få ny nettside, og i samband med dette vil vår gamle nettside til tider være mangelfull/ufullstendig. Vi beklager dette.

Ta gjerne kontakt på tlf: 35 95 77 75 eller mail: landbruk@midt-telemark.no viss du har ønsker eller tips for ny nettside!

Første Forrige | Neste Siste