spacerMeny spacer
spacer

Nytt frå Telemark Bondelag

 • Få gode råd om eierskifte og driftsledelse fra en mentor på området! Ole Christen Hallesby er kjent for å holde glitrende foredrag om vanskelige tema. Telemark Bondelag v/Bygdevis inviterer til temakvelder for begge generasjoner.
 • Norsk Landbruksrådgiving Østafjells tilbyr kurs i praktisk HMS-arbeid på Gvarv og i Skien. Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet. Kurset har fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker.
 • I november er det klart for den tredje Kvinnekonferansen i Telemark. I år er det MAT som er tema og konferansen er utvidet til to dager der søndagen er viet til kurs. Bli med!

Nytt frå Fylkesmannen

 • <p>NLR Østafjells tilbyr kurs i grovfôrdyrking i november. Det vil bli arrangert to kurs over tre kvelder, og kurset vil være av grunnleggende karakter.</p>
 • <p>Klimaendringer og krav om gjennomføring  av klimatiltak vil i stor grad legge føringer for landbruksnæringa i årene som kommer. Gjennom internasjonale avtaler er Norge forpliktet til å redusere utslippene av klimagasser, og landbrukssektoren må bidra. Jordbruket må arbeide for å redusere utslippet per produsert enhet.</p>
 • <p>Siste helga i oktober organiserer Fagsenter Søve og Fylkesmannen i Telemark i samarbeid med flere andre en grovfôrhelg for alle storfebønder i Telemark på Norsjø Hotell.</p>

Nytt frå Landbruksdirektoratet

Nytt frå landbruks- og Matdepartementet

 • Jakta på elgen har fått ein pangstart, no går tusenvis av jegerar ut på Statskog sine jaktmarker. Du kan følgje utviklinga på elgbørsen, der kan du sjå kor elgen har blitt skote.
 • Fylkesmannen i Hordaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om ein ny handlingsplan med pang-start.
 • Internasjonale prisar på korn og egg auka i september. Prisane på kjøt var stort sett stabile, medan prisane på meieriprodukt utvikla seg i ulik retning.
   
Publisert 05.10.2017
rundballer - HMS?

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells arrangerar kurs i praktisk HMS-arbeid. Kurset gjev ei grundig og grunnleggande innføring i HMS-arbeidet. Kurset har fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for kvar enkelt deltakar. Kurset går òg i Skien, Århus Gård 2.november.

For meir informasjon og påmelding sjå nettsidene til Telemark Bondelag

 

Publisert 05.10.2017
Flom-Gvarvelva

Landbruksdirektoratet følger flomsituasjonen i Telemark, og ønsker i den forbindelse å informere om naturskadeordningen.

Publisert 02.10.2017
Telemarkskua

Du kan no søke om produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid. Både føretak som driv med husdyrproduksjon og føretak med planteproduksjon kan søke. Teljedato er 1. oktober.

Søknadsfristen er 15. oktober 2017. Søknaden må leverast elektronisk. Gå direkte til elektronisk pålogging her.

 For meir informasjon sjå nettsidene til Landbruksdirektoratet

Publisert 29.09.2017
Bever

 Det er nå åpna for jakt og fangst av bever i Bø, Nome og Sauherad, jfr. forskriftene under.

Publisert 29.09.2017
Avlingssvikt

Vanskelege vèrforhald har mange plassar ført til vesentleg avlingssvikt eller svikt i honningproduksjon. 

OBS! Det er krav om å ha gitt melding til kommunen/landbrukskontoret på eit tidspunkt der klimaskade kan påvisast, slik at kommunen kan gjere ei synfaring.Søknadsfristen er 31. oktober.

Publisert 12.09.2017
Elg i kikkert

Elgejakta i Midt-Telemark starter 25. september. Den ordinære rådyrjakta starter også 25. september. Hjortejakta har vært i gang siden 1. september. Felles for både elg,rådyr og hjortejakta, er at jakttiden varer frem til og med 23. desember.

Publisert 12.09.2017
Varsel

Landbrukets Hus skal få ny nettside, og i samband med dette vil vår gamle nettside til tider være mangelfull/ufullstendig. Vi beklager dette.

Ta gjerne kontakt på tlf: 35 95 77 75 eller mail: landbruk@midt-telemark.no viss du har ønsker eller tips for ny nettside!

Publisert 12.09.2017
Temakveld unge bønder

Telemark Bondelag v/Bygdevis arrangerar kurs/temakveldar for unge/nye bøndar. Tema er mellom anna; ABC juss for bonden, eigarskifteprosess og økonomi og driftsleiing(6 ting du ikke skal lære av foreldrene)


OBS! Påmeldingsfrist 18. september
For meir informasjon og påmelding sjå nettsidene til Telemark Bondelag

   

Midt-Telemark Landbrukskontor

Kontaktinformasjon

Landbrukets hus
Bøvegen 271
3810 Gvarv
Telefon
: 35 95 77 70

Faks
: 35 95 77 79
Org.nr.
: 987 678 097
Kommunenr.
: 0822
Åpningstid
: 08.00 - 15.00

Snarveier

 • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips en venn SkilleTegn
 • Legg til favoritter

Dagens bilete

Fotograf: Helge Høvik
Eplekunst-2
Helge Høvik
Levert av ACOS AS
Avdelingsleiar Tora S. Aarnes      Rådgjevar jordbruk Dag Gjermund Roheim
Login for redigering Login for redigering