spacerMeny spacer
spacer

Nytt frå Telemark Bondelag

  • Prosjekt fornybar energi og miljø inviterer til fagkveld om bioenergi som gårdsvarme. Fagkvelden er på Søve, Ulefoss torsdag 26. mars kl 17.30. Fokus på fyring med ved og flis. Vi legger opp til en praktisk retta kveld, der deltakerne får innblikk i hvordan et bioanlegg fungerer, og hva man må tenke på før man går i gang.
  • Telemark Bondelag i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Østafjells inviterar til fagmøte korn, plantevern onsdag 8. april kl 19 - 22 på Søve, Ulefoss. Foredragshaldar Unni Abrahamsen er forskar ved Bioforsk. Ho har solid forskingsbakgrunn innan plantevern og gjødsling til korn.
  • På årsmøtet i Telemark Bondelag 14. mars blei Aslak Snarteland frå Fyresdal einstemmig valt til ny leiar. Som nytt styremedlem blei valt Knut Haugland frå Bø. Ann Kristin Teksle frå Ulefoss blei attvalt både som styremedlem og nestleiar. Styremedlemmene Morten Rogn, Bamble og Gunleik Mæland, Flatdal var ikkje på val i år. 1. varamedlem møter fast på styremøta og Per Arne Hoppestad frå Skien blei valt til 1. vara.

Nytt frå Landbruksdirektoratet

Nytt frå landbruks- og Matdepartementet

  • En ny rapport fra Nordisk Ministerråd viser at det er store forskjeller i datomerkningen mellom de nordiske landene. Dette til tross for at det er en felles lovgivning for holdbarhetsmerking som gjelder i hele EU og EØS-landene. Resultatene er fremkommet gjennom spørreundersøkelse og intervjuer av næringsmiddelbedrifter.
  • På årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving 23. og 24. mars la styret frem forslag om at de 39 selvstendige rådgivingsenhetene i Norsk Landbruksrådgiving skal slås sammen til 10-12 større regionenheter.
  • I forbindelse med jordbruksoppgjøret 2014 ble det bestemt å nedsette en arbeidsgruppe som skal utrede landbrukets klimautfordringer. Leder av arbeidsgruppa er Erik Eid Hohle. Han er daglig leder av Energigården, og ser fram til å ta fatt i oppgaven som leder av et bredt sammensatt utvalg som har som mandat å utrede hvilke muligheter og utfordringer landbruket møter når klimaet endres. Arbeidsgruppa skal vurdere gjeldende klimapolitikk på landbruksområdet opp mot ny kunnskap som fremkommer i FNs klimapanel sin 5. hovedrapport.
   
Denne artikkelen er midlertidig tom.
   

Kontaktinformasjon

Landbrukets hus Bøvegen 271
3810 Gvarv
Telefon
: 35 95 77 70

Faks
: 35 95 77 79
Org.nr.
: 987 678 097
Kommunenr.
: 0822
Åpningstid
: 08.00 - 15.30

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips en venn SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Dagens bilete

Fotograf Helge Høvik - blått- | Fotograf: Helge Høvik
blått
Helge Høvik
Levert av ACOS AS
Avdelingsleiar Tora S. Aarnes      Rådgjevar jordbruk Dag Gjermund Roheim
padlock padlock