spacerMeny spacer
spacer

Nytt frå Telemark Bondelag

 • Lystig og nyttig kvinnekonferanse på Bok & Blueshuset på Notodden laurdag 14. november kl 09.30. Konferansen skal inspirere, bygge nettverk og vise moglegheiter. Målgruppe er landbrukskvinner, bygdekvinner og bykvinner. Mange interessante foredragshaldarar kjem, du kjem vel også!
 • Har du planar om å overdra garden dei næraste åra? Da kan det vere svært nyttig å delta på eigarskfitekurset som Norsk Landbruksrådgiving Østafjells skal ha i Drammen første helg i november. Mål med kurset er at deltakarane skal få kunnskap om eigarskifteprosessen. Temaer er både den mentale delen og den formelle delen av eigarskiftet.
 • Bamble Bondelag i samarbeid med skogeigarlaget og vilt- og innlandsfiskenemnda har arrangert rovviltmøte på Rønholt. Mange er interessert i rovviltforvaltning i Bamble, og om lag 100 personar møtte opp. Finn Erlend Ødegård, ass. næringspol sjef i Norges Bondelag hadde foredrag om rovdyrforvaltning sett frå grunneigaren sin synsstad og korleis få til eit godt samarbeid mellom grunneigarar og jegarar.

Nytt frå Landbruksdirektoratet

 • Regjeringa føreslår eit driftsbudsjett for Landbruksdirektoratet på drøye 220 millionar kroner. Det inneber eit kutt på 2,7 millionar kroner til effektivisering og ei auka i rammeoverføring på 2,4 millionar som følgjer av at Landbruksdirektoratet har fått nye oppgåver.
 • Fremtredende temaer i årets første søknadsrunde for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (KPN), er økt matproduksjon, bedre helse på planter og dyr og økt bruk av norske fôrressurser.
 • For hovedandelen av de norske grønnsakene er prisene uendret denne uken. Unntakene er kål, brokkoli og tomater som alle har en prisøkning.

Nytt frå landbruks- og Matdepartementet

 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om Kulturlandskapsprisen 2015 som er tildelt Arnfinn og Iris Westerås i Geiranger.
 • Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå representant Geir Pollestad (Sp) om "Lov om god handelsskikk", og frå Kontroll- og konstitusjonskomiteen om praktisering av priskontrollen for landbrukseigendommar.
 • • 7 millionar meir til arbeid mot antibiotikaresistens.              • Utvider skogsalet frå Statskog med 150.000 mål.                   • 3 millionar meir til dyrepolitiet.                                                 • Aukar løyvinga til klimatiltak i skog med 33 millionar kroner.                                                                                       Dette er hovudpunkt i budsjettframlegget for 2016 frå Landbruks- og matdepartementet.
   
Denne artikkelen er midlertidig tom.
   

Kontaktinformasjon

Landbrukets hus Bøvegen 271
3810 Gvarv
Telefon
: 35 95 77 70

Faks
: 35 95 77 79
Org.nr.
: 987 678 097
Kommunenr.
: 0822
Åpningstid
: 08.00 - 15.30

Snarveier

 • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips en venn SkilleTegn
 • Legg til favoritter

Dagens bilete

Fotograf: Helge Høvik
Eiangen
Helge Høvik
Levert av ACOS AS
Avdelingsleiar Tora S. Aarnes      Rådgjevar jordbruk Dag Gjermund Roheim
Login for redigering Login for redigering