Aldersbestemming av elg i Midt-Telemark

elg - Klikk for stort bilde Ved å aldersbestemme felt elg får ein mykje nyttig kunnskap om samansetninga av bestanden. Data kan vidare brukast til analysar som gjev eit statistisk estimat for bestansdsstorleiken. Saman med sett og felt elgdata kan ein så gjere bestandsvurderingar og framlegg til avskytningsplanar eller kvoter.

Faun naturforvaltning har for jaktsesongen 2012 aldersbestemt elg på bakgrunn av innsendte tennar for kommunane i Midt-Telemark. Her er rådataene for  (XLS, 60 kB)Nome (XLS, 66 kB) og Sauherad (XLS, 73 kB). Det vil bli gjort ei analyse av desse dataene på eit seinare tidspunkt.

For meir informasjon om aldersbestemming sjå brosjyre "Aldersregistrering av hjortevilt"